હું શોધું છું

હોમ  |

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
Rating :  Star Star Star Star Star   

- ભારતીય પાસપોર્ટ -

                        અગાઉ DPACC સેન્ટર અત્રેની કચેરી ખાતે ચાલુ હતુ તે દરમ્યાન પાસપોર્ટ અરજીઓ અત્રે સ્વીકારવામાં આવતી હતી. પરંતુ ર૦૧ર થી ઓનલાઇન એપ્લીકેશન અરજદારે બારોબાર પાસપોર્ટ ઓફીસ અમદાવાદ ખાતે કરવાની થાય છે.

                        રીજયોનલ પાસપોર્ટ ઓફીસ અમદાવાદ તરફથી આવતી પાસપોર્ટ અરજીઓનું વેરીફીકેશન સારૂ અત્રે મોકલવામાં આવે છે. અને વેરીફીકેશન પૂર્ણ થયા બાદ આખરી અભિપ્રાય સાથે પરત રીજયોનલ પાસપોર્ટ ઓફીસ અમદાવાદ ખાતે મોકલી આપવામાં આવે છે.

                        પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ અધિકારીશ્રી અમદાવાદ નાઓનો ટેલિફોન નંબર – ૨૬૩૦૯૧૦૩ તથા ફેકસ નંબર ૨૬૩૦૯૧૧૮ 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેન્ટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
ઓપરેશન - ૧૦૦
ઓપરેશન સમર કરવામાં આવેલ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 30-08-2016