હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ અધિક્ષક
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, મુખ્ય મથક
  પોલીસ ઇન્સપેક્ટર કંન્ટ્રોલ રૂમ
  રીઝર્વ પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર (સ્ટોર,બેન્ડ અને આર્મસ)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર માઉન્ટેડ
  ઈ. પોલીસ સબ ઈન્સ્પેટર એમ.ટી. શાખા
  ઇ. પોલીસ સબ.ઇન્સપેક્ટર , વાયરલેસ
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર કોમ્પ્યુટર શાખા
  ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રીડર શાખા
  ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અરજી શાખા
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, એમ.ઓ.બી. શાખા
  પોલીસ ઇન્સપેક્ટર એલ.આઈ.બી. શાખા
  ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, એલ.સી.બી.
  કચેરી અધિક્ષક
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સચિવાલય સંકુલ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી સલામતી શાખા
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ગાંધીનગર, ડીવીઝન.
  પોલીસ ઇન્સપેક્ટર ઈન્ફોસીટી પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર, ચિલોડા પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, દહેગામ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર સેકટર-૨૧ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્સપેક્ટર સેકટર-૭ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર મહિલા પોલીસ સ્ટેશન
  સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર, ગાંધીનગર
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર ડભોડા પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર , રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશન
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, કલોલ વિભાગ
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કલોલ શહેર પોલીસ સ્ટેશન
  ઈન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર સાંતેજ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર કલોલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇંન્સ્પેક્ટર માણસા પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર અડાલજ પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન
  પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એસ.ઓ.જી.
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.સી.એસ.ટી.સેલ
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેન્ટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
ઓપરેશન - ૧૦૦
ઓપરેશન સમર કરવામાં આવેલ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 20-03-2020