હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

તા ૨૨/૬/૧૫ થી તા.૨૮/૬/૧૫ દરમ્યાન કરેલ સાબી કાગીરીની માહીતી   ગાંધીનગર જીલ્લો

(૧) સાંતેજ પો.સ્ટેમાં નોધાયેલ ફગુ.ર નં ૫૮/૧૫ ઇ.પી.કો.ક ક ૩૦૨ વિગેરે મુબજનો ગુન્હો વણશોધાયેલ જે ગુન્હો તાત્કાલીક શોધી ત્રણ આરોપી અટક સારી કામગીરી કરેલ

(૨) કલોલ શહેર પો.સ્‍ટે. ફ.ગુ.ર.નં ૬૦/૨૦૧૫  ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ GJ-18-CB-નુ જે સને 2012 ના મોડલનુ જેની કિ. રૂ. ૨૫૦૦૦/-  આરોપી રોહીતજી ભાથીજી ઠાકોર રહે. ચંપાબેનની ચાલી કલોલ તા- કલોલ નાઓને તા.૨૬/૬/૨૦૧૫ ના કલાક ૧૦/૪૫ વાગો પકડી મુધ્‍દામાલ રીકવર કરવામાં આવેલ છે. (ર) કલોલ શહેર પો.સ્‍ટે. ફ.ગુ.ર.નં- ૧૩/૨૦૧૫ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ આરોપી સલમાનખાન સલીમખાન પઠાણ રહે. દબારની ચાલી કલોલ તા ૪/૨/૨૦૧૫ કલાક ૧૬/૧૫ વાગે પકડી અટક કરી ઉપરોકત બન્‍ને ગુના શોધી કાઢવામાં આવેલ છે. તેમજ જા જોગ નં જા જોગ નં – ૨૭/૧૫  તા ૨૭/૬/૨૦૧૫ કલાક ૧૯:૧૫  ના ગુમ થનાર નામે ભુમિકાબેન ડો. ઓ. હરગોવનભાઇ સોલંકી રહે. ૪૩ ચંદ્રલોક સોસા. કલોલ રેલ્‍વેપુર્વ તા. કલોલ જી. ગાંધીનગર  તા.૨૭/૬/૧૫ ના કલાક ૨૦:૧૫ વાગે તપાસ કરી કલોલ રેલ્‍વેપુર્વ માંથી શોધી કાઢવામાં આવેલ છે

(૩) સેક્ટર-૨૧ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.-૧૨૯/૨૦૦૬ તથા ૨૫૨/૨૦૦૬, ઇ.પી.કો.ક.-૩૭૯, ૪૪૭, ૧૧૪ મુજબનાં કામે નાસતાં –ફરતાં આરોપી મુકેશકુમાર ઓમકારજી ખટેક, રહેવાસી- રાજસ્થાનવાળાંને પકડી અટક કરી પ્રશંસનિય કામગીરી કરેલ છે.

દહેગામ પો.સ્ટે. પ્રોહી.ગુ.ર.નંબર ૨૫૬/૨૦૧૫ પ્રોહી. કલમ ૬૬ બી, ૬૫ ઇ, ૮૧ મુજબના કામે દેશી દારુ લીટર ૧૦૮૦/ કિ. રૂ. ૨૧૬૦૦/ નો દારુ તથા વરના ગાડી નંબર જી.જે. ૧૮ એ.સી. ૭૩૩૮ કિ. રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/ ની કબ્જે કરેલ છે. 

(૪) પો.ઇન્સશ્રી એલ.સી.બી નાઓએ  ગઇ તા.૧૪/૬/૧પ ના રોજ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન એલ.સી.બી ધ્વારા સેકટર-૨૧ પો.સ્ટે. ફ. ૧૭૧/૧૫ ઇ.પી.કો કલમ-૩૭૯ મુજબ ના ગુન્હાના કામે ચોરીમાં ગયેલ હીરો હોન્ડા પેશન નં.જી.જે.૧૮.એ.એન.૭૫૧ નુ જી.પી.એ.ક.૮૨ મુજબના કામે કબજે કરેલ છે. તથા તા.૨પ/૬/૧પ ના રોજ પેટ્રોલીગ દરમ્યાન એલ.સી.બી. ધ્વારા કાયનેટીક ઝીંક નં.જી.જે.૧.ઇ.એચ.૯૩૧૦ નુ જી.પી.એ.ક.૮૨ મુજબના કામે કબજે કરેલ છે.

    ગઇ તા.૨૪/૬/૧૫ ના રોજ પેટ્રોલીંગ દરમ્યાન ઝુંડાલ સર્કલ પાસેથી વાહન ચેકીંગ દરમ્યાન શંકાસ્પદ ઇસમ યોગેશ વિઠ્ઠલભાઇ બોર્ડે રહે. વાસણા બેરેજ અમદાવાદ વાળાને મોબાઇલ ટાવરના ટ્રાન્સમીશન કાર્ડ સર્કીટ સાથેના કુલ-૨૨ કિં.રૂ.૧૭,૨૭,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલ છે અને નારણપુરા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.૨૦૬/૧૫ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ મુજબના ગુન્હાની કબુલાત કરેલ હોઇ તેમજ અમદાવાદ શહેરના કુલ- ૧૪ ગુન્હાની કબુલાત કરેલ છે.

(૫) પો.ઇન્સ સેકટર-૭ નાઓને મળેલ બાબતી આધારે સે.૭ જ ટાઇપ બ્‍લોક નં.૫૦/૧ ખુલ્‍લી જગ્‍યામા (૧) ખેમજીભાઇ હીરાભાઇ ખીમસુરીયા  રહે,સે.૨૪  ઇન્‍દીરાનગર ૨૫૯ ગાંધીનગર (૨) મનુભાઇ જીવાભાઇ ખીમસુરીયા  રહે.૨૬ કિશાનનગર પ્‍લોટ નં.૪૩૭/૧ ગાંધીનગર (૩) વિનોદભાઇ ગોલાભાઇ જાદવ રહે,સે.૨૪ ઇન્‍દીરાનગર ઘર નં.૯ ગાંધીનગર (૬) અરેશભાઇ શંકરભાઇ પટેલ રહે,સે.૨૩ મ.નં.૧૧૬/૩ છ ટાઇપ ગાંધીનગર (૫) હમીદભાઇ કરીમભાઇ સૈયદ રહે,સે.૨૯ પ્‍લોટ ન;.૬૪૪/૨ ગાંધીનગર  નાઓ જાહેરમા પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રોકડ ચલણી નોટો રૂ.૨૮૭૪૦/- સાથે પકડી પડી સે.૭ પો.સ્‍ટે.સે.ગુર.નં.૨૧૪/૧૫ જુગારધારા ક.૧૨ મુજબ કાયદેસર કરેલ

(૭)     અડાલજ પો.સ્ટે ફ.ગુ.ર.નં- ૨૫/૧૫ ઇ.પી.કો ક. ૩૭૯ ના કામે આરોપી અવીનાશ ઉર્ફે બટકો રણછોડભાઇ ચંદુભાઇ પટેલ રહે. ચાંદખેડા આઇ.ઓ.સી. રોડ નાઓને ચોરીમાં ગયેલ  ઇનોવા ગાડી કિ.રૂ. ૮,૦૦,૦૦૦/-સાથે અમદાવાદ સીટી ક્રાઇમ માંથી લઇ આવી મુદ્દામાલ કબજે કરે છે. 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેન્ટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
ઓપરેશન - ૧૦૦
ઓપરેશન સમર કરવામાં આવેલ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 01-07-2015